Dostoevsky: The Author as Psychoanalyst

Dostoevsky: The Author as Psychoanalyst➾ [Download] ➾ Dostoevsky: The Author as Psychoanalyst By Louis Breger ➳ – Oaklandjobs.co.uk Andr Gide once said that Feodor Dostoevsky lost himself in the characters of his books and for this reason it is in them that he can be found again In Dostoevsky The Author as Psychoanalyst Louis Breg Andr Gide once said that Feodor Dostoevsky Author as eBook ☆ lost himself in the characters of his books and for this reason it is in them that he can be found again In Dostoevsky The Author as Psychoanalyst Louis Breger approaches Dostoevsky psychoanalytically not as a patient to be analyzed but as a fellow psychoanalyst someone whose life and Dostoevsky: The eBook Ö fiction are intertwined in the process of literary self explorationRaskolnikov's dream of the suffering horse in Crime and Punishment has become one of the best known in all literature its rich imagery expressing meaning on many levels Using this as a starting point Breger goes on to offer a detailed analysis of the novel situating it at The Author as ePUB ☆ the pivotal point in Dostoevsky's life between the death of his first wife and his second marriage Using insights from his psychological training Breger also explores other works by Dostoevsky among them his early novel The Double which Breger relates to the nervous breakdown that Dostoevsky suffered in his twenties as well as Notes from Underground The Possessed The Idiot The Brothers Karamazov and so forth Additionally details from Dostoevsky's own life his compulsive gambling his epilepsy his philosophical political religious and mystical beliefs and the interpretations of them found in existing biographies are analyzed in detail. Pozorovateľ PozorovateľaTéma knihy Dostojevskij Autor ako psychoanalytik 2019 pôvodne 1989 sa do vysokej miery orientuje na citáciu francúzskeho spisovateľa Andrého Gida ktorý povedal že Dostojevskij sa vo svojich literárnych postavách stratil a tak ho v jeho románoch možno znova nájsť Psychológ Louis Breger 1935 odhaľuje pôvod tohto tvrdenia a obracia sa za jeho knihami ktoré spája s kontextom Ruska v 19 storočíTúto štúdiu vykonáva od samotných začiatkov Fjodora Michailoviča Dostojevského kedy mal problémy s váhou svojho talentu a už pri tvorení svojich ranných prác sa považoval za veľkého spisovateľa Do kariet mu nahrávali aj naklonené kritiky a priazeň vo vyššej spoločnosti Práve odtiaľto jestvujú záznamy o tom aké mal mladý autor sklony k pohŕdaniu rovesníckou konkurenciou a urážlivosti Bol na seba opatrný humor v povznesenej nálade prísediacich prijímal s istou dávkou vzťahovačnosti a mal šteklivý cit pre moment kedy má od stola odísť Našťastie vzrušenie z úspechu sa mu podarilo rozložiť do mnohých diel a premenlivosť priateľstiev prispela ku koloritu inšpirácie Najmä vzťah k bratovi Michajlovi s ktorým mal mnoho spoločného Paralely v rodinnom kontexte ho taktiež stigmatizovali na celý život Otcova náladovosť ťažko skúšala nadpriemernú senzitivitu chlapca a zaradila sa medzi stigmy aké mu zostali po celý život a do vysokej miery ovplyvnili i jeho povahu Dostojevského citovosť bola podmienená ostrými obrazmi aké sa mu vynárali počas tvorby a pripomínali mu atmosféru detstva a štúdií Mátala ho scéna o bitom kočišovi na akom si vylieval pán svoje opilecké emócie Nuž tie kone majú asi na psychiku veľkých ľudí značný vplyvLouis Breger popisuje ako vedel pracovať s momentom kedy jeden detail v situácii mohol rozhodnúť o geniálnom spracovaní krivdy krízy aj radosti Vytváral hlboké portréty ľudí dokonale poznal ich psychologické zázemie a spoločenskú úlohu Oddával sa komplexom postáv prežíval ich premeny a po súkromnej linke sa vyrovnával i s dozvukmi literárnych osudovKniha postupuje naprieč míľnikmi v tvorbe ukazuje Dostojevského v prirodzenom svetle a jeho načrtnuté súkromie nám ponúka intenzívnejší zážitok s jeho knihami Dokáže slúžiť ako psychologická mapa a spájať knihy s obdobiami kedy mal problémy s hazardným hraním kariet láskou priateľmi aj literárnymi autoritamihttpsmedziknihamidenniknskclank

Dostoevsky: The Author as Psychoanalyst PDF ✓
  • Paperback
  • 295 pages
  • Dostoevsky: The Author as Psychoanalyst
  • Louis Breger
  • English
  • 21 April 2016
  • 9781412808439