Metal Hayatlar

Metal Hayatlar[Download] ➼ Metal Hayatlar By Berna Durmaz – Oaklandjobs.co.uk Pencereden bak yoruz kedimle D ar s bir d nya curcuna Ne acelesi varsa, a lm kabak i e i gibi, soyunmu d k nm pir pak sabah ehrin ocu u, ya l s , al an d k lm sokaklara G n ba lad ya, durmay n evlerin Pencereden bak yoruz kedimle D ar s bir d nya curcuna Ne acelesi varsa, a lm kabak i e i gibi, soyunmu d k nm pir pak sabah ehrin ocu u, ya l s , al an d k lm sokaklara G n ba lad ya, durmay n evlerinizde Doldurun sokaklar , otob sleri, binalar Ak n akabildi iniz kadar oluk oluk Delin, de in, par alay n yerin y z n Derinine temel at p, b ak gibi saplay n topra n karn na binalar n z Camlar, metaller giydirin zerlerine ki s n Bah e zararl lar gibi k ym k k ym k, par a pin ik her g n, her saat, d zenli yiyip bitirin d nyay Bu y zden bu sabah n erkeninde kalkmalar Metal Hayatlar da, modern d nyan n insan hayat n kabusa eviri i insan n mekanikle ip sistemin d nen arklar ndan biri haline geli i, kendine ve i inde bulundu u topluma yabanc la mas anlat l yor Sert, ele tirel tonda anlat lm , her biri ayr tatlar b rakan derin, sars c yk ler zerine beton d k lm , metalle kaplanm hayatlar Berna Durmaz, g n m z n en zg n ve usta yk c lerinden iirsel slubu, ba d nd r c atmosferleriyle iz b rakan bir yazar Hayat denilen aldatmacay sorguluyor, sorgulat yor. Karayel mesi ile tan d m yazardan bir okuma daha yapmak istedim u an ok pi man m t m kitaplar n fuarda f rsat varken toplamad ma iirsel, destans ve nas desem a t k vam nda ok g zel yk ler zellikle Kapan yk s ah Her kelimesi her paragraf nda bir par am buldum ok g zeldi Berna Durmaz la hemmen tan mal s n z T rk yk c l ne katt ivmeyi g rmelisiniz yk lerdeki ehirden ve ehirli olmaktan usanm l k o kadar tan d k geldi ki b yle hissederken yaln z olmad n bilmek insan rahatlatmaktan ok deh ete d r yor Kent ya am na ayak uyduraca z derken kendi a k hava cezaevlerimizi yap p ayaklar m za pranga vuruyoruz Sonra hepimiz ayn eylerden ikayet edip duruyoruz te kitaptaki yk ler bu anlamda birer pencere okuruna lk birka yk den sonra kitap yle lezzetli hale geldi ki nas l bitirdi imi anlamad m.