Volledige Werken 17: Beschouwend werk

Volledige Werken 17: Beschouwend werk[Epub] ❧ Volledige Werken 17: Beschouwend werk Author Willem Frederik Hermans – Oaklandjobs.co.uk De raadselachtige MultatuliMultatuli, Max Havelaar De raadselachtige MultatuliMultatuli, Max Havelaar. Multatuli is een van de grootste schrijvers die Nederland ooit gekend heeft Tegelijk was Eduard Douwes Dekker een moeilijke man met veel nare karaktertrekken Hij behandelde zijn vrouw zeer slecht, maar zij bleef hem goedpraten Iets anders was het met hun zoon en dochter Vooral de zoon Edu is te beklagen, want hij werd wreed en onrechtvaardig behandeld Douwes Dekker gaf zijn zoon zelfs aan bij de politie toen hij in de krant las dat er een moord was gepleegd Nadat bewezen werd dat Edu volko Multatuli is een van de grootste schrijvers die Nederland ooit gekend heeft Tegelijk was Eduard Douwes Dekker een moeilijke man met veel nare karaktertrekken Hij behandelde zijn vrouw zeer slecht, maar zij bleef hem goedpraten Iets anders was het met hun zoon en dochter Vooral de zoon Edu is te beklagen, want hij werd wreed en onrechtvaardig behandeld Douwes Dekker gaf zijn zoon zelfs aan bij de politie toen hij in de krant las dat er een moord was gepleegd Nadat bewezen werd dat Edu volkomen onschuldig was bleef vader wrokkig en weigerachtig om zijn ongelijk toe te geven Multatuli ik zal voor het gemak verder die naam maar gebruiken was een volbloed hypocriet, die de verheven normen die hij als schrijver aan het papier toevertrouwde in zijn eigen leven met voeten trad Tegelijk produceerde hij vaak briljante inzichten, op meesterlijke wijze gebracht Over Karl Marx schreef hij Herhaaldelijk ben ik begonnen z n werken te lezen De man schrijft slecht, doch juist slecht op n manier die sommigen doet denken dat i flink op de hoogte is Het kapitaal, mijne heren Ei Ik begrijp zelfs dat het niet En om kapitaal te bestrijden, het kapitaal, moeten werklui zich verenigen, geld bijeenbrengen, en dus kapitaal vormen Multatuli was welsprekend en charmant en maakte vaak diepe indruk op mensen die hem ontmoetten Hij had een hele troep groupies, de dochteren van Insulinde , vrouwen die met hem dweepten Zij vereerden hem als een sekteleider Zelfs bewonderaars als E du Perron waren in de meeste gevallen niet in staat om de fouten van Multatuli te erkennen In dat opzicht stelt W.F Hermans niet teleur De raadselachtige Multatuli schetst een evenwichtig, mild, maar onverbloemd portret van Multatuli en diens leven Zijn oeuvre is geen bos, maar een verzameling zeer uiteenlopende planten en bloemen Zijn genres zijn het korte sprookje de parabel het min of meer geromantiseerde autobiografische fragment de redevoering de polemische uitbarsting Zijn sterkte ligt in de verbluffende formulering, niet in een briljant geconstrueerd geheel d.w.z wanneer dat geheel enkele honderden pagina s moet beslaan Bij Multatuli zijn de delen altijd meer dan het geheel Zijn oeuvre beschouwde hij zelf ook als een soort eenmansdagblad van wat hij meemaakte of bedacht, van wat hem te binnen schoot, opwond of ontroerde.Mooi dat dit deel van de volledige werken van Hermans vergezeld gaat van het Bataviaasch Dagbad in facsimile Hermans liet in 1975 in Het Parool nog een smeekbede afdrukken om deze krant boven water te krijgen Deze uitgave bevat ook nog de integrale tekst van de Max Havelaar in de definitieve editie Al met al is deel 17 van de volledige werken, ondanks het onhandige formaat, zeer de moeite waard

Volledige Werken 17: Beschouwend werk eBook ¼
  • Hardcover
  • 1056 pages
  • Volledige Werken 17: Beschouwend werk
  • Willem Frederik Hermans
  • 01 May 2019
  • 9023442547