حالا حکایت هدهدها

حالا حکایت هدهدها❴Download❵ ➺ حالا حکایت هدهدها Author حافظ موسوی – Oaklandjobs.co.uk حافظ موسوی ۱۵ اسفند سال ۱۳۳۳ در رودبار متولد شد اولین مجموعه شعرش را در سال ۷۳ با نام «دستی به شیشه‌های مه گرفت حافظ موسوی ۱۵ اسفند سال ۱۳۳۳ در رودبار متولد شد اولین مجموعه شعرش را در سال ۷۳ با نام «دستی به شیشه‌های مه گرفتهٔ دنیا» منتشر کرد، که مورد استقبال قرار گرفت و جایزه «گردون» را از آن خود کرد وی مدتی دبیر هیئت تحریریه مجله کارنامه بود و به همراه شمس لنگرودی، شهاب حالا حکایت PDF/EPUB or مقربین انتشارات آهنگ دیگر را پایه گزاری کردند او در حال حاضر از اعضای کانون نویسندگان ایران است بسیاری درباره شعر او گفته‌‌اند، که در یک دوره نوعی طبیعت گرایی دارد، نه از جنس رمانتیسم، بلکه از جنس نوعی بیان شعری از مسائل ساده به گفتهٔ خودش، شعر را غریزی شروع کرده است و هرگز شیفته وار به سراغ جریان‌های نو و فضاها نرفته و سعی کرده با احتیاط حرکت کند.