Das NS-Regime und die Auslöschung des Judentums in Europa

Das NS-Regime und die Auslöschung des Judentums in EuropaHans Mommsen, Einer Der Bedeutendsten Zeithistoriker Der Bundesrepublik, Liefert Eine Kompakte Gesamtinterpretation Der Komplexen Geschehnisse, Die Zur Entfesselung Des Holocaust Gef Hrt Haben Daf R Skizziert Er Zun Chst Die Judenfeindschaft In Der Weimarer Republik Sowie Die Rolle Des Antisemitismus Beim Aufstieg Der NSDAP Er Schildert, Wie Das NS Regime Die Verfolgung Der Juden Radikalisierte, Bis Hin Zu Ihrer Vollst Ndigen Entrechtung Und Er Fragt, Warum Und Unter Welchen Bedingungen Die Einzelnen Stufen Von Der Ausgrenzung Der Juden Aus Der Deutschen Gesellschaft Bis Hin Zu Ihrer Vernichtung Vollzogen Wurden F R Diese Ausgabe Hat Hans Mommsen Den Band Auschwitz, Juli Erweitert Und Auf Den Neuesten Forschungsstand Gebracht So Wird Ein Grundlagenwerk Zur Deutschen Geschichte Des Jahrhunderts Wieder Zug Nglich Mommsen munk ja a holokauszttal foglalkoz szakirodalom megker lhetetlen klasszikusa, mondhatn k, alapm A szerz v gigvisz minket azon az ton, ami a h tk znapi n met antiszemitizmust l elvezetett egy eg sz n pcsoport szisztematikus kiirt s nak k s rlet ig Az antiszemitizmust ugyanis nyilv n nem a n cik tal lt k ki, el g r gen jelen volt m r Eur p ban, nem is egy, de minimum h romf le a vall si ind ttat s , ami m lyen gy keredzett a t rt nelmi egyh zakban az er szakot elutas t polg ri Mommsen munk ja a holokauszttal foglalkoz szakirodalom megker lhetetlen klasszikusa, mondhatn k, alapm A szerz v gigvisz minket azon az ton, ami a h tk znapi n met antiszemitizmust l elvezetett egy eg sz n pcsoport szisztematikus kiirt s nak k s rlet ig Az antiszemitizmust ugyanis nyilv n nem a n cik tal lt k ki, el g r gen jelen volt m r Eur p ban, nem is egy, de minimum h romf le a vall si ind ttat s , ami m lyen gy keredzett a t rt nelmi egyh zakban az er szakot elutas t polg ri szalonantiszemitizmus valamint a v lkisch n pi antiszemitizmus, ami viszont gyakorta ragadtatta mag t tettlegess gre E sz ttart , egym ssal viszonylag keveset rintkez el t letek k z s platformj t egy XIX sz zadi eszme teremtette meg a rasszizmus A rasszizmus nagy tal lm nya az volt, hogy a rosszul rtelmezett darwinizmusb l is p tkezve felfedezte a kulcsot, ami az sszes antiszemitizmus fajt nak k z s nevez je lehetett, nevezetesen a v r fogalm t Ennek hozad ka pedig t bbek k z tt az volt, hogy a zsid gy l letet kiterjesztette a vall sgyakorl izraelit kr l az asszimil nsokra is, hisz benn k is ugyanaz a v r csordog l, a v r pedig hogy ez mekkora baroms g fel l rja a kult r t s ez nem mellesleg igencsak j l j tt azoknak, akik pp b nbakot kerestek a vil gv ls gok miatt, vagy egyszer en az rt, mert saj t szakm jukban nem tudtak olyan eredm nyt el rni, amit meg t l s k szerint rdemeltek volna.B r a nemzetiszocialista vezet s maga a megveszekedett rasszist k gy jt helye volt z m k m r ifj kor ban olyan ezoterikus, v riv bag zsok tagja volt, mint amilyen p ld ul a Thule T rsas g , de az, ahogy kinyilv n tott k zsid gy l let ket, kor ntsem volt lland Ennek egyfel l k lpolitikai okai voltak p ld ul a berlini olimpia idej re moder lt k magukat , valahogy gy, ahogy a Soros plak tok is leker ltek az sz VB alatt , m sfel l rz kelt k, hogy t megp rtosod sukhoz az agressz van kinyilv n tott antiszemitizmussal nem nyernek j szavaz kat sokkal hasznosabb a Weimari K zt rsas g tehetetlens g t s romlotts g t ostorozni, att l rakja oda az X et az egyszeri ember, ahova kell Ugyanakkor sz ls s ges indulataik mintegy a f alatt egyre duzzadtak, annak k sz nhet en, amit Martin Broszat a negat v vil gn zeti elemek szelekci j nak nevezett Hitler ugyanis hajlamos volt olyan ir nyba vinni p rtj nak energi it, ahol a legkisebb k zegellen ll ssal szembes lt p ld ul az eutan ziaprogram elleni tiltakoz sok hat s ra sietve besz ntette ezir ny terveit, ugyanakkor gy festett, a zsid k ellen hozott jogszab lyi m dos t sokat, s t fizikai agresszi t a n met n p meglehet s k z mb ss ggel figyeli Ez pedig m r csak az rt is rvendetes volt Hitlernek, mert az utcai aktivizmust gumicsontk nt felaj nlhatta saj t p rtja hiperakt v, el gedetlen sz ls s geseinek, akik el is r g dtak rajta.A dolgok teljes kifejl se azonban nem t rt nhetett volna meg, ha nem j n a h bor Hitler am gy m r el g hamar nyilv nval v tette besz deiben, hogy ha kit r a h bor , akkor az a zsid k pusztul s val fog j rni m rmint tervei szerint s val ban, Lengyelorsz g, de f leg a Szovjetuni megt mad sa eg szen j szintre emelte a puszt t st A megh d tott ter leteken l zsid k milli i ugyanis egy olyan hatalmi v kuumba ker ltek, ahol a n cik felsz molt k az llamis g addigi form it, s ezzel megsz ntett k a jognak m g a l tszat t is ez pedig t k letes terepet teremtett a t meggyilkoss ghoz B r addig k zk zen forogtak olyan tervek, amik a zsid k kitelep t s t ir nyozt k el Madagaszk rra, esetleg a Szovjetuni sszeoml sa ut n Szib ri ba , de ekkorra teljesen nyilv nval v v lt, hogy ha a n cik val ban meg akarnak szabadulni a zsid kt l, akkor meg kell lni k ket s nem k l n sebben haboztak.Sokan sokf lek ppen megfogalmazt k m r, hogy aki nem ismeri t rt nelm t, arra t ltetik, hogy jra t lje azt egy ilyen hossz rt kel s v g n nem sok kedvem van nekem is nekifutni De az biztos, hogy a t rt nelem nem tegnap rt v get, hanem ma is tart, mi meg benne l nk, a t rt nelmi esem nyek pedig nem csak gy a nyakunkba huppannak, hanem kialakulnak j volna ezt nemcsak ut lag szrevenni De ahhoz, hogy ezt szrevegy k, kitapinthassuk p ld ul az antiszemitizmust s az idegengy l let t bbi form j t, valamint annak lehets ges k vetkezm nyeit k zvetlen k rnyezet nkben vagy ak r nmagunkban is , nagyon elkelnek az ilyen k nyvek A k lvil g tetteit a n cik sz vesen haszn lt k fel am gy arra, hogy al t massz k vel k saj t agresszivit suk jogoss g t a n rnbergi t rv nyeket s a krist ly jszak t is n met funkcion riusok ellen elk vetett mer nyletekkel indokolt k meg Az, hogy ezeket a mer nyleteket olyan egy nek k vett k el, akiket pp a n cik tettei sodortak k ts gbees sbe, s hogy ezeknek a mer nyl knek az gadta egy vil gon semmi k ze nem volt azokhoz, akiknek a n cik odacsaptak, nem k l n sebben sz m tott R szben ez rt is az agresszi kontroll l sa miatt igyekeztek id szakonk nt jogi s kra terelni az antiszemitizmust, els sorban a megal z n rnbergi t rv nyekkel Amivel paradox m don sikeresen m tott k el ldozataikat, akik azt hitt k, hogy ha t rv nyekkel korl tozz k ket, az rossz ugyan, de legal bb tl that helyzetet teremt, amit meg lehet szokni Jellemz Hitler ldozathib ztat