Iosif şi fraţii săi. Iosif hrănitorul

Iosif şi fraţii săi. Iosif hrănitorul➩ [Ebook] ➤ Iosif şi fraţii săi. Iosif hrănitorul By Thomas Mann ➵ – Oaklandjobs.co.uk Dumnezeu te a dat si te a luat, sopti Iacob, si te a dat iarasi, dar nu de tot El te a si pastrat Este adevarat ca El a primit ca sangele animalului sa treaca drept cel al fiului si, totusi, nu esti, Dumnezeu te a dat si te fraţii săi. Kindle Ö a luat, sopti Iacob, si te a dat iarasi, dar nu de tot El te a si pastrat Iosif şi PDF or Este adevarat ca El a primit ca sangele animalului sa treaca drept cel al fiului si, totusi, nu esti, ca Isaac, o jertfa refuzata Mi şi fraţii săi. MOBI î ai vorbit de bogatia gandurilor Sale si de inaltul, indoitul inteles al hotararilor Lui ai vorbit inteligent Caci intelepciunea este a Lui, dar a dat omului inteligenta sa inteleaga, cu grija si ingrijorare, acele hotarari Pe tine, El te a ridicat si te a repudiat totodata ti o spun la ureche, copil drag, si esti de. And Pharaoh said unto Joseph, In my dream, behold, I stood upon the bank of the river And, behold, there came up out of the river seven kine, fatfleshed and well favoured and they fed in a meadow And, behold, seven other kine came up after them, poor and very ill favoured and leanfleshed, such as I never saw in all the land of Egypt for badness And the lean and the ill favoured kine did eat up the first seven fat kine Genesis 41 17 20One s sorrow quite often is other s elation And when t And Pharaoh said unto Joseph, In my dream, behold, I stood upon the bank of the river And, behold, there came up out of the river seven kine, fatfleshed and well favoured and they fed in a meadow And, behold, seven other kine came up after them, poor and very ill favoured and leanfleshed, such as I never saw in all the land of Egypt for badness And the lean and the ill favoured kine did eat up the first seven fat kine Genesis 41 17 20One s sorrow quite often is other s elation And when the poor get poorer the rich get richer Joseph is being transported to an island of his incarceration but his aplomb isn t diminished a bit Where you get your cheek, no matter what happens to you, the gods only know, the ones you have dealings with for god fearing folk must get goose flesh and pimples to hear you You cannot get out of it by that rubbish about brides who dedicate their hair to your memory That could happen only to a god Or your comparing this boat, which is after all the vehicle of your shame, with Usir s evening bark Therefore using one s self confidence and smugness as an implement one may prosper and rise higher even in hell Hell is for the pure that is the law of the moral world For it is for sinners, and one can sin only against one s own purity If one is like the beasts of the field one cannot sin, one knows no hell Thus it is arranged, and hell is quite certainly inhabited only by the better sort which is not just but then, what is our justice And Joseph has risen extremely high so he could at last prove to his brothers that the dream he had dreamt in his youth was really prophetic Remember how your sheaves bowed down to mine in the dream I prattled about when I was a young brat, and the stars that made curtsies Well, that has turned out to mean nothing so very extraordinary just that my fathers and brothers would thank me for what I could give them.Losers don t write history History is written by winners , , ,,, , ,, , , , ,,, , ,, ,,, , , ,, , , , ,,2353, 2353, , , ,,2353, 2353, Thomas Mann ,Umberto Eco Tolkien, Gutenberg, Thomas Mann, R utatea lui Semael, ns , consta n urm toarele Dac animalele nzestrate cu darul rodniciei nu erau f cute dup asem narea Domnului, la drept vorbind, nici noi, curtenii cu chipuri divine, nu i eram asem n tori, deoarece, slav Domnului, noi fuseser m scuti i i puri de rodnicie Calit ile ce se mp r eau ntre acelea i noi, divinitatea i rodnicia, fuseser ini ial mbinate n Creator nsu i, i f cut cu adev rat dup chipul i asem narea Lui va fi numai acea fiin , propus de Semael, R utatea lui Semael, ns , consta n urm toarele Dac animalele nzestrate cu darul rodniciei nu erau f cute dup asem narea Domnului, la drept vorbind, nici noi, curtenii cu chipuri divine, nu i eram asem n tori, deoarece, slav Domnului, noi fuseser m scuti i i puri de rodnicie Calit ile ce se mp r eau ntre acelea i noi, divinitatea i rodnicia, fuseser ini ial mbinate n Creator nsu i, i f cut cu adev rat dup chipul i asem narea Lui va fi numai acea fiin , propus de Semael, n care se nf ptuia aceast mbinare Cu fiin a asta ns , omul adic , R ul ap rea n lume.Nu era aici o glum de tot hazul Tocmai creatura ce sem na cel mai mult, dac vre i, cu Creatorul, aducea cu sine R ul La sfatul lui Semael, Dumnezeu i crease, cu aceast fiin , o oglind defel m gulitoare, sigur c nu, i pe care, de altfel, S a i preg tit n mai multe r nduri, de sup rat i st njenit ce era, s o sf r me buc i buc ele, f r s st ruie p n la cap t n aceast nimicire poate pentru c nu reu ea s se nfr ng s cufunde iar i n neant creatura Sa i inea mai mult la ce fusese gre it dec t la ce izbutise poate i pentru c El nu voia s recunoasc c ar putea fi definitiv gre it ceva creat n asemenea m sur de El, dup propria Sa asem nare poate, n sf r it, pentru c o oglind este un mijloc al cunoa terii de sine i pentru c pe El trebuia sa L nt mpine ntr un fiu de om, un anume Abivam sau Avraam, con tiin a acelei f pturi echivoce de a fi un mijloc al cunoa terii de sine a lui Dumnezeu.De era a a, omul a fost produsul curiozit ii de sine a lui Dumnezeu Cain, ntemeietorul fratricidului, a c rui convorbire, dup fapta sa, cu Creatorul era destul de exact cunoscut n cercuri i fusese mult purtat din gur n gur Nev zutul nu ie ise prea bine discu ia cu fiul Evei, dup ce pusese ntrebarea Ce ai facut Glasul frateului t u strig c tre Mine din p m nt, care i a deschis gura s soarb s ngele lui din m na ta C ci Cain i r spunsese ntr adev r, l am ucis pe fratele meu, este destul de trist Dar cine m a f cut pe mine a a cum sunt, gelos n asemenea m sur nc t, atunci c nd este cazul, gestul meu se deformeaz i nu mai tiu ce fac Oare Tu, cumva, nu e ti un Dumnezeu gelos i nu m ai creat dup chipul i asem narea ta Cine a s dit n mine instictul r u al faptei pe care, incontestabil, am s v r it o Spui c por i p catul nostru Fugi , sunase r spunsul Vezi i de drumurile tale R t citor i fugar s fii pe p m nt, dar i voi pune un semn c e i al Meu i nim nui nu i este ng duit s te ucid Pe scurt, datorit logicii sale, Cain sc pase nici nu putuse fi vorba de pedeaps Nici m car cu starea de r t citor i fugar nu fusese treab serioas , deoarece Cain se a ezase n ara Nod, la r s rit de Eden, i i z mislise n lini te copiii, treab pentru care chiar fusese urgent nevoie de el n cercuri domnea, p rerea c , n ce prive te r splata i pedeapsa, acolo jos nu toate se nt mplau chiar cum trebuie, i c lumea moral , ntemeiat dup sfatul lui Semael, nu era manipulat cu seriozitatea necesar Nu lipsea mult, ba c teodat nu lipsea chiar nimic, ca n aceste cercuri s se fi apreciat c Semael ar lua mult mai n serios lumea moral dec t El Cineva, un preferat, un ng mfat, un vis tor, o poam din tulpina aceluia c ruia i d duse n g nd s fie un mijloc al cunoa terii de Sine, a ajuns n groap , n beci, n gropni , i asta pentru a doua oar , c prea i nflorise prostia i l sase s nfloreasc dragostea i s l cople easc, cum fusese alt dat cu ura aici se simula severitatea n cinstea imperiului severit ii, c Nenumitul se folosea de pedeaps , acest accesoriu al lumii morale, pentru a deschide o fund tur , ce nu avea dec t o ie ire subteran spre lumin c , s ne fie iertat c o spunem, Nenumitul abuza de pedeaps ca de un mijloc pentru o nou ridicare i favorizare c ci chiar si aceste gre eli i obr znicii, ori de cine ar fi fost sugerate, Dumnezeu tie de cine, ap reau atunci aproape ca mijloace i vehicule spre o nou , nest vilit n l are Reveneau zilele lumii ntunecate, Zile mari, ce aveau s fie ani, n timpul c rora lumea subp m ntean va avea pe cel frumos n puterea sa El sc dea i murea dar dup trei zile va cre te iar i, ridic ndu se n f nt na abisului apunea Atar Tammuz, ca luceaf r de sear ns va trebui s r sar din ea era sigur ca luceaf r de diminea Asta se nume te n dejde i easte un dulce dar i, totu i, ea are totodat ceva interzis fiindc scade demnitatea sfintei clipe i anticipez ore de s rb toare ce nc n au sosit Fiecare ceas i are onoarea sa, iar acela care nu i n stare de deznd dejde nu tr ie te cu adev rat Iosif mp rt ea concep ia asta N dejdea lui era mai tiutoare dec t orice tiin dar era un copil al clipei i pl nse S ar putea ca n viitor s se vorbeasc de mine ca de un om care i a p strat cur enia n mijlocul unui popor a c rui senzualitate era pe potriva celei a m garilor i arm sarilor n c lduri asta s ar putea nt mpla S ar putea ca fecioarele p m ntului s m pl ng c ndva n ajunul nun ii lor aduc ndu mi jertf cosi ele lor i s intoneze un bocet n care s mi jeleasc tinere ea i s povesteasc istoria acelui fl c u ce a rezistat femeii, dar i a pierdut astfel bunul renume i via a Am fost sclavul lui Petepre, cump rat de el Acum, chiar prin hot r rea lui, sunt sclavul faraonului Sunt deci mai mult dec t eram, am naintat, deci, n grad De ce r zi at t de proste te Fie, s ne nvoim c , deocamdat , sunt n cobor re Dar este oare cobor rea asta lipsita chiar de orice onoare i solemnitate, i nu i reaminte te oare acest vas de boi de luntrea lui Osiris c nd el coboar s lumineze t rlele subp m ntene i s salute locuitorii pe terilor de a lungul c l toriei sale noptatice Dac i nchipui c p r sesc ara oamenilor vii, se poate s ai dreptate Dar cine spune c n rile mele nu vor adulmeca iarba vie ii i c m ine nu m voi n l a la orizontul lumii, cum iese logodnicul din iatacul nun ii, at t de str lucitor, nc t s te usture ochii blegi Visarea s ar putea s fie ceva rotund i ntreg, n care sunt prinse laolalt visul i t lcuirea, iar vis storul i t lcuitorul sunt numai p relnic doi i neconfundabili, n realitate ns se pot confunda i sunt ntr adev r unul i acela i, c ci alc tuiesc mpreun ntregul Cel ce viseaz , acela i t lcuie te, iar cine vrea s t lcuiasc , trebuie s i fi visat n fond, ns , i de la natur , fiecine este t lcuitorul visului s u i numai din elegan se las servit, c nd e vorba de t lcuirre Vreau s v dezv lui secretul vis rii t lcuirea este anterioar visului i, nc t lcuind, vis m Absolut nimic nu rezist n fa a minunatei voin e a faraonului, dar fii lini tit, este mai mult dec t improbabil ca tu s rezi ti naintea sa, i mai mult dec t probabil c vei fi cur nd readus aici, la locul condamn rii tale N o s fii tu mai n elept dec t marii savan i ai faraonului i mari n elep i ai Casei c r ilor, i nu i vei face de ru ine pe preo ii, profe ii i t lcuitorii de la casa lui Re Horahte, care au inventat anul solar Asta depinde de Dumnezeu, dac El este cu mine ori ba, r spunse Iosif Dinspre partea mea, m am r te numele ce i l ai luat Usarsif, sta i doar un nume de mort, a a cum r posatul taur este numit Osar Hapi i poart numele st p nului mor ilor, al lui Osiris De ce i ai dat un asemenea nume de mort l ntreb el, g f ind, pe Iosif Chiar dac tat l t u te socoate mort, tu tot viu e ti i sunt dator t cere, r spunse Iosif, i cu numele meu m am nchinat t cerii Cu c t este mai mare m rturia, cu at t este mai mare gre eala mea, dac m las sedus s m nchin ei, n locul Celui despre care m rturise te M rturia este dumnezeiasc , dar nu este Dumnezeu Dar faraonul r spunde de victoria nv turii, s o primeasc adic to i oamenii, i se c a mbun t i i a limpezi o nv tur , nc t s nu mai fie dec t curatul adev r, ar putea nsemna s o faci s nu mai poat fi propov duit i u or i este a a unuia s spun Nu ai s dit adev rul n inima ta, ci nv tura Dar nv tura este singurul mijloc de a i aduce pe oameni mai aproape de adev r Nu icoanei trebuie s v ruga i, pe c nd v ruga i, i nu ei s i c nta i imnuri, c nd c nta i, ci aceluia pe care l nf i eaz icana, oare n elege i Adev ratul disc al soarelui, care este Aton, c ci icoana nc nu este el C ci icoana este icoana icoanei i o m rturie despre o m rturie Numai faraonul nsu i o pricepe Eu, ns , sunt rege i nv tor, nu mi este ng duit s g ndesc ce nu pot propov dui Iar unul ca mine nva iute s nici nu mai g ndeasc ce nu e de propov duit Tu nsu i i nimeni altul e ti cel pe care l aleg i te ridic, l ng mine, s fii st p nul vederii de ansamblu, n m inile c ruia s fie date cele mai nalte dezleg ri, ca s strune ti bel ugul i s hr ne ti rile n anii secetei De vreme ce Dumnezeu te a nv at toate acestea, nimeni nu i at t de priceput i n elept ca tine, i n are nici un rost s mai caut mult, n preajm sau departe, pe altul Tu s fii mai mare peste casa mea i tot poporul meu s dea ascultare cuv ntului tau i n m na ta fie rile i s fii ca mine naintea oamenilor Ia, deocamdat , asta zise el i trase nervos un inel de pe ar t torul lui, sucindu l, totodat , i mping ndu l, i i l puse lui Iosif n deget Acesta s fie semnul puterii tale depline i a faptului c mi ii locul, i cine l vede s tremure i s tie c orice cuv nt ai gr i c tre una dintre slugile mele, fie cea mai mare ori cea mai mic , s fie ca propriul meu cuv nt Oricine are vreo cerere c tre faraon s vin nt i naintea ta i s vorbeasc cu tine, c ci tu trebuie s fii gura mea suprema, iar cuvintele tale s fie p zite i s li se dea ascultare, pentru c priceperea i n elepcinea te nso esc Eu sunt faraonul Te pun peste toat ara Egiptului, i f r voin a ta s nu mi te nimeni nici m n , nici picior n am ndou rile Numai cu n l imea jil ului meu regal vreau s fiu mai nalt dec t tine i vreau s i dau din n l imea i splendoarea tronului meu naintea scaunului meu s stai i toate cheile s le ai pe m n , cu putere ne ngr dit Dar exagerarea este c teodat o treab minunat , i acum, tocmai, faraonului chiar vrea s exagereze eu ns creez pentru tine titlul nc nemaiauzit de Mare vizir Dar asta nu i nici pe departe destul, s te mai nume ti Prietenul recoltei lui Dumnezeu i Hrana Egiptului i Cel ce i d ruie regelui umbr , apoi i Tat al faraonului c ci iat exagerez con tient i pentru c asta vreau Principe din l nuntru i Semizeu , a a s fii numit la nvestiturC ci suferin ele dragostei sunt suferin e deosebite, de care nim nui nc nu i a p rut r u c le a cunoscut Mi ai mbog it via iat , nflore te A a se rugase Eni n mijlocul chinurilor, i de aici se vede ce deosebite sunt chinurile dragostei, c i mai smulg i rug ciuni de mul umire Eni nu cerea comp timire i era mult prea m ndr s i fie mil de sine nflorirea vie ii ei, ns , trecuse, iar renun area ei era sever i definitiv Formele trupului ei, ce fusese temporar un trup de vr jitoare a dragostei, suferir o rapid involu ie nu redob ndi frumuse ea de leb d a tinere ii ei, ci o frumuse e de c lug ri a lunii, cu s ni reveni i la propor ii caste, de o elegan inaccessibil , i trebuie ad ugat extraordinar de bigot i totu i, n sufletul ei z cea o comoar de care era mai m ndr dec t toate onorurile ei religioase i lume ti, i pe care, fie c i o m rturisea ori ba, nu ar fi dat o pentru nimic n lume O comoar scufundat ad nc, dar ce lumina mereu, t cut n ziua tulbure a renun rii sale i, oric t nfr ngere cuprindea, conferea m ndriei sale religioase i lume ti o ntregire indinspensabil de m ndrie omeneasc , vital Era amintirea nici m car at t a lui, care, cum auzea, devenise acuma st p n peste ara Egiptului El nu era dec t un instrument, dup cum ea, Mut em enet, fusese un instrument Era mai cur nd, i aproape independent de el, con tiin a justific rii, con tiin a c nflorise i arsese, c iubise i suferise nclina ii, simpatii, st ri de spirit fundamentale, tr iri esen iale ale sufletului ce coloreaz toat fiin a noastr , determin pa ii i hot r rile vie ii noastre i ne influen eaz ntreaga activitate, nc t aceasta se explic mult mai cur nd prin ele, dec t prin motivele ra ionale ce le invoc m ca explica ii, desigur nu numai fa de al ii, dar i fa de noi n ine Crime este mai bine s s v r easc numai ce obtuzi, nici c le pas , i tr iesc i dup aceea via a i nimic nu i urm re te R ul este pentru cei obtuzi Cine prezint fie i numai urme de ging ie, acela, pe c t se poate, s nu se bage n a a ceva, c ci el trage ponosul i nu i este de nici un folos c a dovedit con tiin n asemenea treab va fi pedepsit tocmai din pricina con tiin ei sale Iadul este pentru cei cura i aceasta i legea lumii morale C ci este pentru p c to i, i nu po i p c tui dec t mpotriva propriei tale cur enii Dac e ti animal, nu po i p c tui i habar n ai de nici un iad A a s potrivite lucrurile, i iadul este desigur locuit numai de lume bun , ceea ce nu i drept, dar ce i i cu dreptatea noastr C ndva , este un cuv t ne ngr dit, un cuv nt cu dou fe e prive te nd r t, mult nd r t, n dep rt ri amurgite solemn, i prive te nainte, departe nainte, n dep rt ri, nu mai pu in solemne prin faptul c vor s vin , dup cum celelalte sunt solemne prin faptul c au fost Unii neag asta, lor le este solemn numai c ndva ul trecutului, pentru cel al viitorului nu au ns dec t dispre Ei sunt bigo i, nu evlavio i Iacob nu era dintre ace tia Cine nu cinste te c ndva ul viitorului nu este demn de cel al trecutului i ziua de azi tot nu o n elege i dac mi l ve i nf i a pe al unsprezecelea, o s v cred i n am s v iau drept unsprezece mon tri ai haosului, ci drept cele unsprezece chipuri sfinte ale zodiacului unde este ns al doisprezecelea Soare l ascunde A a s fie, oare, b rba ilor i nu uita i ara Egiptului, unde Usir a fost atras n racl i sf iat buc i, dar el a ajuns primul n mp r ia mor ilor i lumineaz staulul oilor de sub p m nt C ci cu de ce ul lucrurilor nu o scoate nimeni la cap t Cauzele tuturor lucrurilor seam n cu succesivele dune de la marginea m rii una este totdeauna a ezat naintea alteia, iar ultima cauz , la care te ai putea opri, s m i, se afl la infinit Doamne, nu mai cu mprumut i ca s mi l napoiezi, i l dau pentru aceast c l torie, s nu fie nici o ne n elegere ntre Tine i mine, eu nu i l jerftesc, ca s l nghi i ca pe cel lalt copil al meu, l vreau napoi Aminte te i de Leg m nt, Doamne, ca inima omului s devin sim itoare i sf nt n Tine i Tu n om Nu r m ne n urma sim itoarei inimi omene ti, Atotputernice, nu cumva s mi r pe ti copilul n timpul copil riei i s l zv rli fiarei, ci st p ne te Te, Te implor, i napoiaz mi cinstit ce i am dat cu mprumut, nc t s i slujesc cu frunea n r n i s i ard ca jerfte, s i nc nte n rile, p r ile cele mai bune i iat , cineva ngenuncheaz la morm nt i aduce prinos de ap i p ine dulce al lui trebuie s fie m garul de c l torie, ce a teapt sub dud Este acesta morm ntul mamei tale ori ba Da, al ei este, r spunse Beniamin Dar, te rog, st p ne, vezi oare limpede numai m garul i nu i pe c l re Pe acela l v d, dac se poate i mai limpede, r spunse st p nul, dar ce i de v zut la el Este mai cur nd un fante, s tot aib aptesprezece ani, care st n genunchi i aduce jertf S a mpopo onat cu un ve m nt b l at, g g u ul, cu chipuri esute, i este prost de cap, c ci i nchipuie c a plecat doar a a ntr o plimbare pe m gar, se duce ns la pierzanie, i la numai c teva zile de drum de acest morm nt l a teapt morm ntul s u Vina creaz spirit dup cum i contrariul este adev rat f r spirit nu exist vin C ci cu poezia, drag mic , este o chestie periculoas , m gulitoare seduc toare iar muzica, din p cate, nu i departe de dezm i i poate da ame eli i ginga e r t ciri, dac nu este strunit de grija de Dumnezeu Jocul este frumos, dar spiritul este sf nt Poezie este spirit prins n joc i eu o aplaud bucuros din inim , dac spiritul nu se tirbe te n joc i r m ne grij fa de Domnul C ci Dumnezeu este o str danie, zeii ns , o pl cere C ci n elepciunea este a Lui, dar a dat omului inteligen a s n eleag , cu grij i ngrijorare, acele hot r ri Pe tine, El te a ridicat i te a repudiat totodat Te a ridicat deasupra fra ilor t i, cum i ai ng duit s o visezi eu, fiul meu cel mai drag, am p strat mereu n inim visele tale Dar El te a n l at deasupra lor n chip lumesc, nu n sensul harului i al mo tenirii binecuv nt rii nu tu por i m ntuirea mo tenirea i este refuzat tii asta E ti binecuv ntat, dragul tatei, continu Iacob, binecuv ntat, de sus, din cer, i din ad ncurile ce zac jos, binecuv ntat cu senin tate i cu soart , cu minte i cu vise Dar asta i binecuv ntare lumeasc , nu spiritual Ai auzit vreodat de glasul iubirii ce refuz l auzi, deci, acum la urechea ta, dup ce ai auzit de supunere i Dumnezeu te iube te, copile, chiar dac i refuz mo tenirea i m a pedepsit, pentru c , n tain , i o destinasem E ti primul n scut n treburile lume ti i un binef c tor, at t al str inilor, c t i al tat lui, i fra ilor Dar m ntuirea popoarelor nu va veni prin tine i rangul de conduc tor i este refuzat E ti desprins de neam i nu vei fi un neam Nu e ti deopotriv cu p rin ii, copilul meu, c ci nu e ti un principe spiritual, ci unul lumesc S fi i blestema i, dragii mei, blestema i sub binecuv ntare S fi i desp r i i i lua i unul altuia, ca s nu mai face i laolalt silnicii, n vecii vecilor S fii risipit n neamul lui Iacob, Levi al meu Tu ns , puternice Simion, s ai oricum o soart i o ar dar v d c nu este de sine st t toare i se tope te n Israel Era ntru totul limpede c , oarecum, tat nici nu vorbise de ei, ci de constela ia gemenilor i ncurcase n r stimpuri, v dit i inten ionat, cu Ghilgame i Eabani, cei din c ntec, at t de nver una i, i de m nio i din pricina surorii lor, nc t sfartecaser taurul ceresc i fuseser blestema i de I tar pentru acest p cat Dar se poate oare blestem mai onorabil, dec t s fii confundat cu Dioscurii, ori cu soarele i luna mi va fi foarte greu s m lipsesc de el, cel care are grij pentru mine de t r mul negrelii, c ci Maiestatea Mea se pricepe prea pu in la aceste trebuir treaba mea a fost totdeauna lumina de sus Vai, cu pu in mul umire te alegi pentru asta oamenii i sunt mult mai recunosc tori aceluia ce are grij de negreal , dec t celui ce le veste te lumina Iosif putea fi mul umit Egiptul l r pise c ndva inimii de tat , i acum ntregul Egipt trebuia s i aduc omagiul durerii acestei inimi, purt ndu l pe umeri pe Iacob cel mort, p n la morm ntul s u Se tem Se simt p r si i, ngrijor tor de p r si i S a dus tat l, centenarul acestor septuagenari P n acum mai era fa , fie i un chip de nf at acum i desparte, pentru totdeauna, un zid, i deodat , simt cum le piere inima i deodat le pare c el a fost pav za i scutul lor, el singur, i c a stat, unde acum nu mai st nimeni i nimic, ntre ei i r splata crimei To i au ntins m inile spre el, care st tea n mijlocul lor, i ei l atingeau, iar el, de asemenea, i m ng ia i a a se sf r e te frumoasa istorie de Dumnezeu n scocit Quarto e ultimo capitolo della storia di Giuseppe Il terzo Giuseppe in Egitto ampio, questa volta, il racconto biblico che Mann rinarra Genesi 39,20 50,21 e 38,1 30 per la storia di Thamar e Giuda , ma, nonostante le numerose giravolte della trama e i colpi di scena orditi da Giuseppe, la storia fluisce tranquilla dall inizio alla fine ormai i giochi sono fatti, Giuseppe termina di sopportare gli ultimi patimenti e trionfa su ogni avversit interpreta con avvedutezza i sogni del faraone Quarto e ultimo capitolo della storia di Giuseppe Il terzo Giuseppe in Egitto ampio, questa volta, il racconto biblico che Mann rinarra Genesi 39,20 50,21 e 38,1 30 per la storia di Thamar e Giuda , ma, nonostante le numerose giravolte della trama e i colpi di scena orditi da Giuseppe, la storia fluisce tranquilla dall inizio alla fine ormai i giochi sono fatti, Giuseppe termina di sopportare gli ultimi patimenti e trionfa su ogni avversit interpreta con avvedutezza i sogni del faraone fa propria la seconda carica dell Egitto, subito sotto il monarca affronta e sconfigge la carestia, conquistandosi l a del popolo Adesso pu preparare la salvezza inaspettata per i fratelli e per il padre, minacciati dalla siccit che brucia i raccolti, e costruire pezzo per pezzo la conclusione trionfale della storia.In questo quarto romanzo, tutto riesce con facilit a Giuseppe, fin dall inizio imprigionato in seguito alla supposta violenza ai danni della moglie di Potifar, la sua seconda discesa nella fossa uno sperduto carcere egiziano non pu essere paragonata alla prima quando Giuseppe, ferito e spaventato, era stato gettato nel pozzo dai fratelli l angoscia e l umiliazione erano state reali davvero in quell occasione una soglia era stata superata nella fossa era sceso un giovane avventato e vanitoso e da essa era risorta una creatura ben diversa pi saggia, pi attenta Ora, seppur rinchiuso in un carcere, Giuseppe non incontra difficolt ad accattivarsi le simpatie del capo della prigione, diventandone il braccio destro, o a interpretare i sogni di due illustri detenuti, uno dei quali lo introdurr alla corte del faraone Proprio il faraone commenter con queste parole l incanto esercitato dalle parole del giovane, conseguenza della sua predestinazione Tu hai una maniera speciale disse rivolgendosi a Giuseppe di presentar le cose lietamente, come se tutto fosse gi stato risolto e compiuto 141 La narrazione scorre leggera e senza intoppi oltretutto, si tratta di fatti noti, noti fin dai tempi del catechismo Tuttavia il racconto si dipana ugualmente Giuseppe si sposa e il narratore si chiede chi era dunque questa sposa, la consorte di Giuseppe, e come si chiamava Ognuno lo sa, ma ci non diminuisce affatto il nostro piacere nel dirlo n quello, siamo certi, dei nostri uditori nel sentirlo raccontare una seconda volta Inoltre alcuni forse lo hanno dimenticato, non sanno pi di saperlo e non saprebbero dare una risposta 203 Anche se i fatti sono noti, il narratore possiede artifici che gli permettono di affascinare i lettori e di procurarsi un vantaggio anche rispetto ai protagonisti della storia noi ci troviamo meglio di tutti costoro, non perch gi sappiamo come tutto si svolse Questo piuttosto uno svantaggio rispetto a coloro che vissero nella storia e ne fecero esperienza nel proprio corpo Noi dobbiamo creare la curiosit della vita dove questa curiosit legittimamente non pu esistere pi Ma il nostro vantaggio su di loro questo noi abbiamo potere sulla misura del tempo e, a piacer nostro, possiamo allungarlo o abbreviarlo 303 Ancora Una donna siede ai piedi di Giacobbe Il suo nome Thamar Guardiamo intorno a noi le facce dei nostri uditori e solo poche, solo qualcuna s illumina Evidentemente coloro che qui si raccolsero per conoscere i particolari di questa storia, per lo pi non ne sanno o non ricordano nemmeno i fatti principali Noi dovremmo biasimare questa ignoranza, se d altro lato non riuscisse comoda e favorevole al narratore, perch aumenta l importanza del suo compito 221 Al di l della giocosit del narratore, un lieve rimprovero forse si avverte nelle sue parole il racconto biblico infatti, dal suo punto di vista, un racconto che riguarda tutti, in quanto grande manifestazione dell umano processo che valorizza e relativizza le sue singole forme mentre ne rivela le costanti universali Storie, miti, religioni si allineano sotto gli occhi del narratore, dei personaggi e del lettore e si convertono l una nell altra Giuseppe, che ancora non si svelato, cos parla a Beniamino della presunta morte del fratello e della tomba dove egli sarebbe disceso io non dico che la fossa non sia degna di pianto, anzi bisogna levare alti e acuti lamenti in suo onore, perch essa una realt , una seria e profondamente triste istituzione del mondo, e anch essa un ora tra le altre ore della festa Anzi arrivo perfino a dire che per rispetto della fossa non dobbiamo far vedere che sappiamo come per natura vuota e non ha forza di trattenere Sarebbe sconveniente verso un istituzione cos seria Con alte, acute grida bisogna piangere e lamentarsi, e solo in segreto nutrir la certezza che non c discesa agli inferi che non abbia come suo necessario complemento una resurrezione 322 Credo che ci si debba chiedere in queste righe, di che cosa parla Mann Della storia di Giuseppe, con i suoi inganni e occultamenti e verit al tempo stesso note ad alcuni e ignote ad altri Di un mito di resurrezione ricorrente in varie civilt Di una forma universale dello spirito umano Della storia futura di Cristo Delle necessarie peripezie del personaggio di un romanzo Si tratta di un incertezza feconda e affascinante Troviamo un altro esempio di questa sovrapposizione nella riflessione del faraone sull identit di Dio al di l di ogni apparenza naturale il cielo, le stelle, il sole , fino all identificazione di un Dio puro spirito, che si rivela al figlio il faraone e addirittura nel figlio, in un dialogo a distanza col Nuovo Testamento Cos egli si manifesta a Faraone, a suo figlio, che Egli ama e a cui Egli mostra tutto quello che ha fatto Poich Egli ha fatto tutto, e il suo a nel mondo, e il mondo non lo conosce Ma Faraone suo testimonio e porta testimonianza della Sua luce e del Suo a, affinch gli uomini possano diventare beati e credere, sebbene anche ora sembrino amare pi le tenebre della luce che splende in mezzo ad esse Gli uomini non la comprendono, perch le loro azioni sono malvagie Ma il figlio, che proviene dal padre, insegner loro che cosa la luce Aureo spirito la luce, spirito del padre, e a lui cerca di innalzarsi la forza che viene dalla profondit materna, affinch si purifichi nel suo fuoco e diventi spirito nel padre Dio immateriale, come lo splendore della sua luce solare, Dio spirito, e Faraone v insegna ad adorarlo in ispirito e nella verit Perch il figlio conosce il padre, come il padre conosce il figlio e vuol ricompensare regalmente tutti coloro che lo amano e credono in lui ed eseguono i suoi comandamenti Egli li far grandi e li coprir d oro a Corte, perch amano il padre nel figlio che da lui discende Le mie parole infatti non sono mie, ma di mio padre che mi ha inviato, affinch tutti diventino un essere solo nella luce e nell a, cos come io e il padre siamo un essere solo 168 Il risultato non , mi pare, un apologia per vie traverse del cristianesimo, ma la rappresentazione di una profonda, duplice pulsione dell animo umano la ricerca e la costruzione del divino, l affinamento dell umano Credo che questa stratificazione dei significati sia il nucleo del romanzo pi in generale della tetralogia L umano, oggetto della grande narrazione manniana, questa stratificazione e le connessioni che la attraversano La tetralogia di Giuseppe diventa una ricapitolazione della cultura europea, a partire dalle sue origini, dai suoi grandi testi, dalle fonti del suo immaginario ricco di figure e simboli che si ripresentano in epoche e paesi diversi , fino alle sue grandi acquisizioni di civilt il concetto di Stato, quello di un unico dio puramente spirituale, la separazione fra potere religioso e potere civile, l ideale del cosmopolitismo, la solidariet che diventa norma dello Stato ecc Per dipingere questo quadro, Mann ora traccia parallelismi e individua costanti, ora lascia campo libero alla propria fantasia e, giocando, esercita una violenza gentile sul dato storico Mi pare che proprio per questo motivo la simbolizzazione della realt e il commento ironico e colto vengano in primo piano soprattutto in quest ultimo romanzo ogni azione, ogni personaggio sono riletti simbolicamente e l operazione segnalata Se i giochi ormai sono fatti e tutto scorre senza intoppi secondo il piano divino manniano, chiaro che l unica preoccupazione organizzare la conclusione, raccogliere tutti i fili della riflessione e del gioco insegnare divertendo Del resto, la giocondit , l arguto scherzo sono quanto di meglio Dio ha concesso agli uomini e sono la pi intima testimonianza di s che gli uomini possano dare alla complessit e problematicit della vita Dio li ha concessi al nostro spirito affinch possiamo indurre al sorriso perfino questo severo mistero che la vita 270 La giocondit , l arguto scherzo di Mann traspaiono in tutto il romanzo, ma talvolta vengono in primo piano, mi pare, come accade nelle ultime pagine, quando Giacobbe, dal letto di morte, benedice i figli La conclusione della storia si avvicina e il narratore insieme triste e felice di doversi distaccare dal proprio racconto E per un attimo Con gli occhi abbassati il vegliardo si ripos , tra profondo silenzio, il mento sul petto E dopo un po sorrise Tutti se ne accorsero e furono commossi, perch tutti sapevano chi preannunziava quel sorriso Era un sorriso felice, anzi arguto e un po triste anche, ma arguto appunto perch a e tenerezza vincevano con la loro mite forza tristezza e rinunzia Giuseppe disse il vegliardo E un uomo di cinquantasei anni, che una volta aveva avuto trenta e diciassette e nove anni e nella culla era stato l agnello della pecora matricina, un figlio del suo tempo, bello di volto, in bianca veste egizia, con l azzurro anello di Faraone nel dito, un favorito, si chin sotto la pallida mano benedicente 435 Per un istante tutta la vasta storia di Giuseppe si riassume e si raccoglie sotto gli occhi dei lettori tutta l , nella sua variet , nei suoi colpi di scena, nelle sue costanti e connessioni che attraversano gli anni e i millenni del genere umano Come porre un termine alla narrazione delle gesta umane, delle avventure di quel grande essere e cultore dell umano che fu Giuseppe Con stupore notiamo che questa storia si avvicina alla fine chi avrebbe mai pensato che un giorno si sarebbe esaurita e che avrebbe avuto una fine In fondo per essa non ha una fine come propriamente non ebbe mai un principio, ma, poich impossibile continuarla sempre, bisogner pure che una buona volta si congedi e chiuda le labbra che hanno tanto narrato Poich non ha una fine, dovr , se vuole essere ragionevole, porsi una conclusione e concludere un atto della ragione, rispetto all infinito, secondo la massima Chi pi ragionevole cede 393 Il congedo dal lettore, che tanto a lungo stato intrattenuto, difficile, quasi doloroso come dolorosa la morte del vecchio Giacobbe E cos questa nostra storia, granello di sabbia dopo granello di sabbia, quietamente, continuamente passata attraverso la strettezza vitrea della clessidra e ora accumulata l sotto nel vuoto spazio superiore non restano che pochi granelli Di tutti i suoi fatti ed eventi resta solo quello che si fa e avviene ad un morto Ma non piccola cosa Ascoltate un consiglio guardate devoti e attenti come gli ultimi granelli scendono dolcemente a riunirsi con gli altri 438 Infine, la conclusione con un ultimo atto di condiscendenza e di a nei confronti della Bibbia, testo umano, troppo umano, che ha offerto tante volte al narratore l occasione di scherzare, riflettere, inventare, dubitare, insegnare Ma i fratelli di Giuseppe cominciarono ad aver paura, dato che il loro padre era morto, e dicevano Chiss se Giuseppe non ci tratter da nemici e non ci render tutto il male che noi gli abbiamo fatto Genesi, 50, 15 Giuseppe cos li rincuora Ed ora io, poich ho nelle mie mani la potenza di Faraone, dovrei servirmene per trar vendetta su di voi e punirvi dei tre giorni di castigo nel pozzo e mutare in male il bene che Dio ha fatto Non mi fate ridere Cos disse loro, ed essi piangevano e ridevano nello stesso tempo, e tutti stendevano le mani verso di lui che stava in mezzo a loro, e anch egli li accarezzava E cos ha fine la bella storia e invenzione di Dio di Giuseppe e i suoi fratelli 450 451 Mannova tetralogija Josip i njegova bra a Jakovljeve povijesti, Mladi Josip, Josip u Egiptu, Josip Hranitelj je mitologija prema biblijskom mitu koji je u Bibliji opisan na nekoliko stranica, a Mann je napravio mitologiju od preko 2000 stranica I to kakvu Sve je ovdje ivo i opipljivo, likovi, zemlje i doga aji Mann se prvi put zanimao sa biblijsku pri u o Josipu kad mu je jedan kolega umjetnik ponudio da napi e predgovor za njegovu grafi ku zbirku opisa pri e o Josipu Neki su opisivali Mannova tetralogija Josip i njegova bra a Jakovljeve povijesti, Mladi Josip, Josip u Egiptu, Josip Hranitelj je mitologija prema biblijskom mitu koji je u Bibliji opisan na nekoliko stranica, a Mann je napravio mitologiju od preko 2000 stranica I to kakvu Sve je ovdje ivo i opipljivo, likovi, zemlje i doga aji Mann se prvi put zanimao sa biblijsku pri u o Josipu kad mu je jedan kolega umjetnik ponudio da napi e predgovor za njegovu grafi ku zbirku opisa pri e o Josipu Neki su opisivali Manna kao specijalista za patologiju obiteljskih odnosa , a iako se u ovoj epskoj pri i radi o op im ljudskim vrijednostima, ipak se provla i i pri a o obitelji, o 12 sinova Izraela Pri a zapo inje sa Jakovom Izraelom , njegovom bijegom radi prevare oca oko nasljedstva , kako bi sakriven slu io ujaku te ke zemaljske naravi koji e mu obe ati k er u koju se zaljubio, ako ga bude slu io 7 godina Kroz cijelu pri u se provla i simbolika broja sedam Jakov je dva puta po sedam godina slu io kod ujaka Labana da bi mogao dobiti Rahelu Josipovu majku , onu pravu koja e mu podariti 2 sina Sam Mann je bio uvjeren da e umrijeti u 70.toj godini, kao i njegova majka, iako je po ivio preko 80 O ito je pridavao va nost simbolici brojeva, to se mo e primjetiti i u ovoj epskoj pri i Brojevi 7, 17 i 70 su zastupljeni kod razli itih doga aja u ovoj pri i Mladi Josip je sanjar, odvojen od zemaljskog i rano dolazi u nemilost svoje bra e zauzete zemaljskim brigama, zemljom, novcem i stokom pa biva progla en neradnikom Mladi Josip bija e miljenik oca Jakova, jer ga njegova blaga pojava podsje ala na Rahelu , enu koju je volio, a injenica da ga je otac volio vi e od ostale bra e je kod njih izazivala jo ve u netrpeljivost koja je do la do vrhunca prodajom Josipa trgovcima, pa e zavr iti u Egiptu Josip svojom rje ito u i mudro u dolazi na dvor faraona i postaje knez egipatski, gospodar uvida u cjelinu koji e svojim organizacijskim vje tinama produ iti i odr avati na vlasti blagog i slabog faraona Od sanjara, pjesnika i mudraca postade Josip ministar gospodarstva u Egiptu Tolstoj je imao kriti ki stav prema ulozi Josipa na dvoru faraona, jer je koristio prepredenost i lukavost da se umili faraonu i za njegove interese uni ti jake feudalce, a da pritom nije osigurao bolji polo aj obi nim ljudima, tj.osigurao pravedniju reformu Mo da je Tolstojev kriti ki stav prema Josipovoj ulozi proizlazio iz njegovog vlastitog iskustva kod reformi zemlje i njegove uloge u osloba anju ruskih seljaka od kmetstva, iako niti sam nije uspio napraviti to je smatrao ispravnim, dati seljacima u vlasni tvo zemlju koju su obra ivali na njegovom grofovskom imanju Naime , Tolstoj je imao ispred sebe nekoga ve eg od piramida egipatskih, nekoga ja eg od faraona egipatskog, pred njegovim idealima stajala je ena Vlastita ena, koju nije mogao ostaviti bez nasljedstva Autor detaljno poja njava ulogu Josipa i predstavlja ga kao onoga koji zbli uje Sunce i Mjesec, zemlju i nebo, zemaljsko i nebesko, opisuje ga kao posrednika u harmonizaciji odnosa izme u stvari materije i duha o rating 4 I read from a superb English translation, Joseph the Provider The book is challenging reading and will give one an appreciation for the genius of Thomas Mann, especially if he she has never read this author before Mann displayed profound insights into the foibles of the human mind, regardless of century or culture, and weaves a marvelous narrative around Joseph, his brothers, his father Jacob, and the Pharaoh that will prove valid in the lifelong attempt at self discovery. Geh rt mit zum Besten, was die deutsche Literatur je hervorgebracht hat Die vier B nde des Josephromans sind auch f r den leser ein Kraftakt, selbst wenn es sich zum Ende hin immer fl ssiger lie t Daf r sind sie aber auch treue Begleiter und offenbaren eine wunderbar tief ausgedeutete Welt des Noch Mythischen in der schalkhaften Sprache Thomas Manns. Still love it the second time through.