F1 Hızlı Okuma (İyi Düşün, Hızlı Oku, Hemen Anla)

F1 Hızlı Okuma (İyi Düşün, Hızlı Oku, Hemen Anla)[Reading] ➸ F1 Hızlı Okuma (İyi Düşün, Hızlı Oku, Hemen Anla) By Melih Arat, Tuba Turgut – Oaklandjobs.co.uk Bu kitab n taahh d ger ek idir T rkiye deki ortalama okuma h z dakikada kelimedir ve bu kitap sizin h z n z en az kat na karmay taahh t ediyor Bu da bir kitab , yar zamanda bitirebilece iniz anlam Bu kitab n taahh d ger ek idir T rkiye deki ortalama okuma h z dakikada kelimedir ve bu kitap sizin h z n z en azkat na karmay taahh t ediyor Bu da bir kitab , yar zamanda bitirebilece iniz anlam na gelirKitab n e F1 Hızlı Epub / yazar Tuba Turgut, bu kitab n haz rlanma s recinde h zl okumay renmi tir ve bu i in olabildi ine ikna olduktan sonra bu kitab Melih Arat ile birlikte yazmaya ba lam t rBu h zl okuma kitab , di er kitaplar gibi sadece g z egzersizlerinden ibaret de ildir ba ar s kan tlanm bir o u Melih Arat taraf ndan geli tirilmi h zl okuma stratejileri i ermektedirBu kitab okuduktan sonra kitaplar acemi bir of r gibi a r a r okumayacak, usta bir Formulapilotu gibi zevk ve heyecanla bitireceksinizOkur G r leriBir h zl okuma kursuna gitmi tim, bu kitap ondan ok daha iyi Bu kitapla okuma h z mkat na kt Esra Nur ErbilS nava iki saat kala b t n notlar bir anda okuyabilmek ve hat rlamak bir harika Notlar m bu kitab n yazarlar Melih Arat ve Tuba Turgut a bor luyum Tuba DemirHerkes internete ve filmlere bu kadar ok zaman ay rmama ra men derslerimin bu kadar iyi olmas na hayret ediyor Bu kitap sayesinde b t n kitaplar h zl okuyorum irin GavasEskiden evdeki k t phane bana okuyamad m i in vicdan azab verirdi Bu kitap sayesinde h zl okuyorum, vicdan azab bittiAhmet an.