Viegli

Viegli➜ [Epub] ❧ Viegli By Imants Ziedonis ➦ – Oaklandjobs.co.uk Dzejo u kr jums pirmo reizi izdots gad Taj vi turpina latvie u klasiskaj dzej aktu lu mirk a po tisk s un filozofisk s v rt bas trad ciju, raksta par Dievu k augst ko m gi rado o principu, kas piel d Dzejo u kr jums pirmo reizi izdotsgad Taj vi turpina latvie u klasiskaj dzej aktu lu mirk a po tisk s un filozofisk s v rt bas trad ciju, raksta par Dievu k augst ko m gi rado o principu, kas piel dzin ms dz v bai. Ziedonis nav un nekad nav bijis mans m kais dzejnieks, bet, t k man pirms gada izlaidum v cu valodas skolot ja uzaicin ja o gr mati u, vajadz ja beidzot izlas t, un pat gad j s dzejo i, kas man t ri labi patika. Katram plaukt savu Viegli Lieliska iedvesma ar man beidzot izveidot kladi ar burv g kajiem dzejo iem Dievs tur po as, Dievs tur v s.Galotnes uz aug u r v s.Koku kuplie kro i k pa,Un es jutu, ka man tr paKlusums liels k liela elpa.Un es neesmu, ir telpa.Telpa esmu m jas man ,Govis man , govju gani,Augsti kalni dzi m lej m Redzu sevi mazu ejam.Pats sev sird mazu seviDievs, tu savu telpu devi,Nu man j piepilda laiks Nu man j piepilda laiks Ziedonis great Latvian poet. This review has been hidden because it contains spoilers To view it, click here One of my favourite authors.Love his poems and epiphanies.