Unnatural

Unnatural❴Reading❵ ➿ Unnatural Author Philip Ball – Oaklandjobs.co.uk Can we make a human being The uestion has been asked for many centuries and has produced recipes ranging from the clay golem of Jewish legend to the mass produced test tube babies in Brave New World U Can we make a human being The uestion has been asked for many centuries and has produced recipes ranging from the clay golem of Jewish legend to the mass produced test tube babies in Brave New World Unnatural delves beneath the surface of the cultural history of 'anthropoeia' the artificial creation of people to explore what it tells us about our views on life humanity creativity and technology and the soul Philip Ball traces the threads that link the legendary inventor Daedalus Goethe's tragic Faust the automata making magicians of ETA Hoffman and Mary Shelley's Victor Frankenstein He argues that these old tales and myths are alive and well subtly manipulating the current debates about assisted conception embryo research and human cloning which have at last made the idea of 'making people' into flesh and blood reality. Although this is classed as ‘popular science’ than half of it is essentially literary criticism It’s all relevant to the kinds of anxieties humans have about artificial people but if you’re here for cloning IVF gene editing etc then it’s pretty thin on that I hadn’t thought about a lot of stuff in the way this book opens it up but there was far too much waffling before it got to the actual science bit — I’d have enjoyed it if it’d been marketed as literary criticismhistory or if there’d been of the science stuffAt the very least Philip Ball writes clearly and it’s not a chore to read except in that it wasn’t what I was hoping for If you’re looking for something that’s a bit holistic about the modern science around ‘making people’ including the myths and literature that inform and reveal our anxieties about it then you’ll probably enjoy itReviewed for The Bibliophibian Ball's basic outlook is both Socratic and Delphic It is Socratic because it concerns the examined life Each new advance in biotechnology can challenge our prejudices For those who thought test tube babies would be soulless infertile things we have Louise Brown and the millions of IVF babies born since her birth in 1978 Her humanity was not stolen by artificial conception Life changes and our ethical debates must keep up � we cannot rest on our moral laurelsBall's vision is also Delphic know thyself is his counsel His catalogue of historical fantasies is a primer on the capricious human mind To live intelligently we have to be mindful of our fears and desires and the demons they feed in our psyche's catacombsBecause he's neither a religious nor scientific fundamentalist Ball's ideas may draw flak from both Conservatives might baulk at his conception of the soul and biologists at his ideas of irreducibility But his archaeology of the unnatural is a clear headed and timely contribution to contemporary debate It is also an enlightened book of ideas which makes intelligent writing look deceptively naturalRead the full review here Uno de los mejores libros de divulgación ue he leido Traza un panorama histórico desde los albores de la aluimia 400 AC hasta nuestros días de las creencias ue nos han acompañado en torno a la creación de vida artificial Sorprendente y revelador descubrir ue muchos de nuestros tes éticos frente a la manipulación genetica la fecundación asistida y la terapia genómica se originan en imágenes y mitos provenientes de la ciencia ficción I felt like there was way too much other book referencing in this book I get that a lot of popular science books spend a great amount of time rehashing science history in their particular field but this did not even really do that It was about the myths and culture surrounding the general idea of human making and how this affects our current views of bio ethical problems with things like cloning and genetic engineering and IVF I kind of got sick of Frankenstein with this one I wouldn't call it a science book but it's a captivating blend of literature and science A good and interesting survey of the science and mythology of anthropoeia the realities and unrealities of the creation of human life Blot et enkelt år efter at Philip Ball udgav sin bog ’The Music Instinct’ er der kommet en ny bog af den engelske journalist og forfatter der i mange år har udmærket sig ved at kunne kombinere formidlingen af den nyeste naturvidenskab i blandt andet fagbladet Nature med en pragmatisk og midtsøgende humanisme Philip Ball er ikke fundamentalist og det er efterhånden en sjældenhed at finde videnskabsskribenter som ikke blot mestrer ny naturvidenskabelig viden men også sætter den i en bredere kulturel og filosofisk rammeHans nyeste bog undersøger de mange historier fortællinger og videnskabelige forsøg med at lave kunstige personer – altså ’unaturlige’ skabninger der igennem idéhistorien har antaget mytologiske former som enten græske Prometheus og Daedalus den middelalderlige homunculus den jødiske Golem Frankensteins monster eller de totalitære rugekasser i Aldous Huxleys ’Fagre nye verden’Ball viser at fornemmelsen af væmmelse og uhygge ved at skabe ’unaturlige’ mennesker faktisk er et nyt fænomen Først efter Darwin blev ‘spontan kreation’ uden æg eller sæd anset som umulig Før oplysningstiden var det alment accepteret at man kunne skabe liv ud af ikke liv feks ved at lade en kompost stå eller at bruge kadaveret af en okse til at kreere bier Det eneste tvivlsspørgsmål man havde var hvorvidt det kunstigt skabte liv var af lige så høj kvalitet som det naturligt skabteI første del af bogen gør Ball sig umage med at vise hvordan kulturelle og religiøse strømninger har defineret noget som naturligt og noget andet som unaturligt Alene det faktum at man fremstiller menneskeskabt liv som ’unaturligt’ og ikke bare som ’kunstigt’ peger på at man tillægger det en vis u hygge u behag ja alle mulige u kristelige ting Præfikset ’u ’ er ikke bare en neutral negation men en moralsk dom der har til formål at stemple fænomenet som noget der ikke er godt – ja unaturligt Den simple ligning naturligt godt og unaturligt ondt stammer primært fra den kristne tradition hvor hovedproblemet bestod i at finde ud af hvad sjælen er og hvorfor den kun findes hos mennesket og ikke hos de ’lavere skabninger’Fantasi og virkelighedDenne negative naturalistiske fejlslutning om at alt unaturligt er skidt er blevet båret ind i vores moderne verden hvor moralfilosoffer og etisk bekymrede debattører fortsat har forsøgt at afsløre den uhellige alliance mellem teknologi og intellekt Hele anden del af bogen diskuterer hvordan de nye reproduktive teknologier på en måde har realiseret de gamle drømme om at skabe mennesker ’unaturligt’ nemlig via kunstig befrugtning og præimplantationsdiagnostik samt hvordan vi har forholdt os til sammenstødet mellem de gamle fortællinger og hvordan den begejstrede forbruger af forplantningsteknologier anno 2011 har udfoldet sigI den dystopiske optik har videnskaben ligesom Daedalus Faust og Dr Frankenstein købt billet til glidebanen og det vil uvægerligt resultere i utænkelige monstrøsiteter totalitarisme og en eventuel ufrugtbarhed I virkeligheden er der dog intet tegn på en sådan udvikling De fleste lande har eksplicitte forbud mod kloning af mennesker mod skabelse af hybrider mod ektogenese kimlinje terapi og mod arvehygiejniske eksperimenter som kunne føre til udvælgelse af genetisk designede individerDe gamle mytologier om homunculi og kimærer der alle indeholder en stor portion fantasi og overtro har altså farvet nutidens debatter på en så forskruet men også gennemgribende måde at det tydeligvis gør det svært for Ball at have tiltro til en etisk funderet diskussion om det 21 århundredes forplantningsteknologierDerfor advokerer Ball for kasuistisk ret dvs en case by case vurdering af fordele og ulemper ved brugen af en given teknologi på et givent problem Vi ved alle sammen at enhver teknologi indeholder muligheden for misbrug men vi ved også at dette altid må afvejes mod dens evne til at gøre godt Vi skal derfor diskutere sagen omhyggeligt inkludere alle følelser af væmmelse og mistro men ultimativt lovgive på en måde der giver kontrolleret tilladelse til brugen af forplantningsteknologierne så længe de terapeutiske fordele er åbenlyseDette kan lyde som om Philip Ball må klassificeres som en laissez faire glidebanearkitet Det er dog ikke tilfældet Han påpeger gentagne gange at videnskaben end ikke er kommet i nærheden af at have løst livets gåde og at den største fare i dag ikke er en realisering af Huxleys ‘Fagre nye verden’ men det bombastiske praleri i medierne hvem sagde Craig Venter? om alt det vi snart vil kunne gøre ved os selvBall er en fornuftens stemme der hverken falder for et scientistisk eller religiøst perspektiv på vores evne til at manipulere med livet Han er meget påpasselig med at bruge for nemme metaforer men der er masser af humor til stede for dem der elsker det subtile og der er masser af klogskab og intellektuel power for dem som ikke er bange for det komplekse og som vil oplyses for alvor KOBOBOOKSReviewed by Times Literary Supplement An overview of the IDEA of making people from the ancient world to modern IVF treatments Includes a rather extensive overview of all the fiction literature that examined this subject Interesting but rather bland reading i loved how this book went in to the history in the first half and then compared it with grate affect in the second to todays viewsa must read as this review is certinly inadauite

Unnatural PDF ¼ Paperback
  • Paperback
  • 384 pages
  • Unnatural
  • Philip Ball
  • English
  • 07 October 2014
  • 9780099551836