Marie-Thérèse d'Autriche

Marie-Thérèse d'AutricheM Ria Ter Zia, Panovn Ka Zko Sp T S Na Imi Dejinami, Zauj Ma V Pante Ne Eur Pskych Panovn Kov V Znamn Miesto Od Chv Le, Ako Sa Ujala Vl Dy A Bola Korunovan V Bratislave, Sl Ila Svojej R I S Nesmiernou Energiou Mala Pr Snu Katol Cku V Chovu, No Vlastnila Aj Zna N D Vku Pragmatizmu Ako Rak Ska Arcivojvodky A A Kr Ovn Uhorska A Iech Dok Zala Nadviaza Na Dvore Aj Osobn Vz Ahy A V Aka Svojej Charizme Upevnila Autoritu Habsburgovcov. Do tan Takmer presne po roku Zo za iatku ma kniha ve mi zaujala Nesk r ma v ak t l, ktor m je nap san unavil Pripom na toti najviac u ebnicu dejepisu Najlep ie d vkova v men ch mno stv ch Samozrejme, n jdete v nej mnoho inform ci o M ri Ter zii, jej radcoch, rodine, politick ch amb ci ch a strat
Letto per dovere e non piacere e no non scorre Ricco di dettagli accurati e storici ma per una come me che ama le biografie questa risultata davvero pesante Le pagine sulle guerre troppe ricche di avvenimenti quasi in elenco e poco chiar