Bütün Yazılar

Bütün Yazılar❮Read❯ ➮ Bütün Yazılar ➲ Author Mahir Çayan – Oaklandjobs.co.uk Devrim yolu engebelidir, dolamba l d r, sarpt rKurtulu bayra bu yolu t rmanan gerillalar n birbirine iletmesi ile oligar inin burcuna dikilecektir Her engebede d en gerillalar n g vdesi bir devrim f r Devrim yolu engebelidir, dolamba l d r, sarpt rKurtulu bayra bu yolu t rmanan gerillalar n birbirine iletmesi ile oligar inin burcuna dikilecektir Her engebede d en gerillalar n g vdesi bir devrim f rt nas yarat r D en gerillalar n kan devrim yolunu k z lla t r r, ayd nlat r D enler geride kalmazlar, Onlar emek i halk n kalbinde, ruhunda ve bilincinde, devrimin nder ve itici sembolleri olarak ya arlar Ve onlar liderdirler, liderler devrim sava nda masa ba nda oturmazlar, bu sava ta n safta sava rlar D enler devrim i in devrim yolunda vuru arak d t ler Kalbimize, ruhumuza ve bilincimize g m ld ler Onlar KURTULU A KADAR SAVA iar n devrim yoluna kanlar yla yazd lar YOLUMUZ DEVR M YOLUNDA D ENLER N YOLUDURMAH R AYAN. Okuma tarihim tahmini, 2 y l